ลืมรหัสผ่าน
เจ้าของ: Bus_Handsome

[FS] มานำ Object แต่งรถให้แนว กันเถอะ

  [คัดลอกลิงก์]
โพสต์ 2017-11-19 12:22:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด
onighyf7hihiojokmg7ghiiknjg
โพสต์ 2018-1-28 19:21:00 | ดูโพสต์ทั้งหมด
thxxxxxxxxxxxxxxxx
โพสต์ 2018-1-28 20:20:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณคับบบ
โพสต์ 2018-3-8 09:49:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ขอบคุณครับ
โพสต์ 2018-4-25 20:40:13 | ดูโพสต์ทั้งหมด
dfsdjhfgjfvควบคุมรถควบคุมรถควบคุมรถควบคุมรถ
โพสต์ 2018-5-7 03:25:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
sssssssssssssssssssssssssssssss
โพสต์ 2018-6-8 17:40:20 | ดูโพสต์ทั้งหมด
thxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
โพสต์ 2018-6-11 17:46:54 | ดูโพสต์ทั้งหมด
<map edf:definitions="editor_main">
    <object id="object (vgsEedge16) (1)" doublesided="false" model="8441" interior="0" dimension="0" posX="-2264.5" posY="-1521" posZ="482.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="50"></object>
    <object id="object (vgsEedge16) (2)" doublesided="false" model="8441" interior="0" dimension="0" posX="-2152.1999511719" posY="-1387.1999511719" posZ="482.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="49.998779296875"></object>
    <object id="object (vgsEedge16) (3)" doublesided="false" model="8441" interior="0" dimension="0" posX="-2039.9000244141" posY="-1253.0999755859" posZ="482.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="49.998779296875"></object>
    <object id="object (BinNt07_LA) (2)" doublesided="false" model="1337" interior="0" dimension="0" posX="-2244.0048828125" posY="-1520.5849609375" posZ="439.85620117188" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (MTraffic4) (1)" doublesided="false" model="1262" interior="0" dimension="0" posX="-2362.3291015625" posY="-1669.2353515625" posZ="483.83898925781" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (trafficlight1) (1)" doublesided="false" model="1315" interior="0" dimension="0" posX="-2299.6000976563" posY="-1567.0999755859" posZ="486" rotX="0" rotY="0" rotZ="319"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_b01) (1)" doublesided="false" model="3511" interior="0" dimension="0" posX="-2309.8999023438" posY="-1585.0999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_b01) (2)" doublesided="false" model="3511" interior="0" dimension="0" posX="-2320" posY="-1576.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (basejump_target) (1)" doublesided="false" model="3108" interior="0" dimension="0" posX="-2310.1000976563" posY="-1575.5999755859" posZ="483" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (trafficlight1) (2)" doublesided="false" model="1315" interior="0" dimension="0" posX="-2304.5" posY="-1562.5999755859" posZ="486" rotX="0" rotY="0" rotZ="140"></object>
    <object id="object (vgsEedge16) (4)" doublesided="false" model="8441" interior="0" dimension="0" posX="-1927.5" posY="-1119.3000488281" posZ="482.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="49.998779296875"></object>
    <object id="object (vgsEedge16) (5)" doublesided="false" model="8441" interior="0" dimension="0" posX="-1815.1999511719" posY="-985.40002441406" posZ="482.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="49.998779296875"></object>
    <object id="object (vgsEedge16) (6)" doublesided="false" model="8441" interior="0" dimension="0" posX="-1703.0999755859" posY="-851.70001220703" posZ="482.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="49.998779296875"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (1)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1651.5999755859" posY="-789.90002441406" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="319"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (2)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1648.9000244141" posY="-792.29998779297" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (4)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1654.4000244141" posY="-787.5" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (5)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1646.1999511719" posY="-794.79998779297" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (6)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-2318.8999023438" posY="-1585.9000244141" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="50"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (7)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-2316.5" posY="-1583" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="49.998779296875"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (8)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-2314" posY="-1579.8000488281" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="49.998779296875"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (10)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1657.3000488281" posY="-785.20001220703" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (11)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1655.099609375" posY="-781.8994140625" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (1)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2267.6000976563" posY="-1512.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (2)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2271.8000488281" posY="-1518.0999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (3)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2277.1000976563" posY="-1524.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (4)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2283.8000488281" posY="-1532.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (5)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2289.1000976563" posY="-1538.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (6)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2296.1000976563" posY="-1546.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (7)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2302.3999023438" posY="-1553.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (8)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2290.6000976563" posY="-1563.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (9)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2284.5" posY="-1555.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (10)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2278.3000488281" posY="-1548.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (11)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2272.6999511719" posY="-1541.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (12)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2265.8000488281" posY="-1533.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (13)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2260.8999023438" posY="-1527.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (14)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2256.6000976563" posY="-1521.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (15)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2256.599609375" posY="-1521.599609375" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (1)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2249.1999511719" posY="-1514.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (2)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2249.19921875" posY="-1514.8994140625" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (3)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2261.1999511719" posY="-1506.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (4)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2254.6999511719" posY="-1497.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (5)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2244.1999511719" posY="-1506.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (6)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2237.6999511719" posY="-1499.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (7)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2247.6999511719" posY="-1490.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (8)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2241.3999023438" posY="-1482.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (9)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2231.6000976563" posY="-1491.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (10)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2225.3000488281" posY="-1484" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (11)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2234.8999023438" posY="-1475.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (12)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2228.3999023438" posY="-1467.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (13)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2218.8000488281" posY="-1476.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (14)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2212.5" posY="-1468.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (15)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2222.3000488281" posY="-1460" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (16)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2217.5" posY="-1454.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (17)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2208" posY="-1462.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree05) (18)" doublesided="false" model="656" interior="0" dimension="0" posX="-2208" posY="-1462.3994140625" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (1)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2202.8999023438" posY="-1457.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (2)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2212.8000488281" posY="-1449.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (3)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2209.3999023438" posY="-1445.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (4)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2199.8999023438" posY="-1453.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (5)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2180.8999023438" posY="-1431" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (6)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2190.1000976563" posY="-1422.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (7)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2186.6000976563" posY="-1418.6999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (8)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2177" posY="-1427" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (9)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2171" posY="-1419.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (10)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2180.6000976563" posY="-1411" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (11)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2174.1999511719" posY="-1403.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (12)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2164.8999023438" posY="-1411.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (13)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2164.8994140625" posY="-1411.599609375" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (14)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2158.3999023438" posY="-1404.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (15)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2167.6000976563" posY="-1396" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (16)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2160.8999023438" posY="-1388.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (17)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2151.6999511719" posY="-1396.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (18)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2145.6999511719" posY="-1388.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (19)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2154.6000976563" posY="-1380.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (20)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2148.1999511719" posY="-1372.6999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (21)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2138.8999023438" posY="-1381.0999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (22)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2132.6999511719" posY="-1373.6999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (23)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2141.8999023438" posY="-1365.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sjmpalmbig) (24)" doublesided="false" model="652" interior="0" dimension="0" posX="-2141.8994140625" posY="-1365.3994140625" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (1)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2126.1999511719" posY="-1365.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (2)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2135.1000976563" posY="-1357.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (3)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2128.8000488281" posY="-1349.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (4)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2119.6000976563" posY="-1358" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (5)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2113.5" posY="-1350.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (6)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2122.1999511719" posY="-1342.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (7)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2116.1000976563" posY="-1334.6999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (8)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2107.3000488281" posY="-1342.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (9)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2100.6000976563" posY="-1335.0999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (10)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2109.5" posY="-1326.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (11)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2104.6999511719" posY="-1321.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree06) (12)" doublesided="false" model="655" interior="0" dimension="0" posX="-2096" posY="-1329" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (1)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2069.6000976563" posY="-1297.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (2)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2078" posY="-1289.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (3)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2074.6000976563" posY="-1285.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (4)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2066.6000976563" posY="-1293.0999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (5)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2068.6999511719" posY="-1278.0999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (6)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2059.8999023438" posY="-1285.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (7)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2062" posY="-1270.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (8)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2053.3999023438" posY="-1278.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (9)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2055.6999511719" posY="-1262.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (10)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2046.8000488281" posY="-1270.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (11)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2049.3000488281" posY="-1255.0999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (12)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2040.9000244141" posY="-1263" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (13)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2042.6999511719" posY="-1247.6999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (pinetree03) (14)" doublesided="false" model="660" interior="0" dimension="0" posX="-2034.3000488281" posY="-1255.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (16)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2027.5" posY="-1249.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (17)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2038.5999755859" posY="-1240" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (18)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2032.0999755859" posY="-1232.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (19)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2021.6999511719" posY="-1241.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (20)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2025.8000488281" posY="-1224.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (21)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2015" posY="-1234.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (22)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2018.5999755859" posY="-1217.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (23)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2008.8000488281" posY="-1226.6999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (24)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2013" posY="-1209.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (25)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2002.4000244141" posY="-1219" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (26)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2006.5999755859" posY="-1201.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (27)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-1995.8000488281" posY="-1211.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (28)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-2000.1999511719" posY="-1193.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (29)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-1989.4000244141" posY="-1203.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (30)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-1995.0999755859" posY="-1188.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (31)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-1984.6999511719" posY="-1197.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (sm_veg_tree4) (32)" doublesided="false" model="669" interior="0" dimension="0" posX="-1984.69921875" posY="-1197.7998046875" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (13)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1652.1999511719" posY="-784.40002441406" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (14)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1649.4000244141" posY="-786.90002441406" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (15)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1646.5999755859" posY="-789.40002441406" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (mtb_banner1) (16)" doublesided="false" model="3281" interior="0" dimension="0" posX="-1643.8000488281" posY="-791.90002441406" posZ="483.79998779297" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (1)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1957.3000488281" posY="-1164.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (2)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1966.3000488281" posY="-1156.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (3)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1962.9000244141" posY="-1152.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (4)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1953.9000244141" posY="-1160.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (5)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1956.5" posY="-1144.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (6)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1947.5" posY="-1152.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (7)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1949.9000244141" posY="-1137.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (8)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1941.0999755859" posY="-1145.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (9)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1943.6999511719" posY="-1129.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (10)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1935.0999755859" posY="-1137.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (11)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1937.4000244141" posY="-1121.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (12)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1928.5999755859" posY="-1130" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (13)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1930.9000244141" posY="-1114.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (14)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1922.0999755859" posY="-1122.0999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (15)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1924.5" posY="-1106.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (16)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1915.5" posY="-1114.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (17)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1918.0999755859" posY="-1098.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (18)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1909.5" posY="-1106.9000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (19)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1911.5999755859" posY="-1091.3000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (20)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1902.8000488281" posY="-1099.0999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (21)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1905.0999755859" posY="-1083.6999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (22)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1896.3000488281" posY="-1091.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_r02) (23)" doublesided="false" model="3510" interior="0" dimension="0" posX="-1896.2998046875" posY="-1091.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_y01) (1)" doublesided="false" model="3505" interior="0" dimension="0" posX="-1899.1999511719" posY="-1075.5999755859" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_y01) (2)" doublesided="false" model="3505" interior="0" dimension="0" posX="-1890" posY="-1084.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_y01) (3)" doublesided="false" model="3505" interior="0" dimension="0" posX="-1883.0999755859" posY="-1076.6999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_y01) (4)" doublesided="false" model="3505" interior="0" dimension="0" posX="-1892.5" posY="-1068.1999511719" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_y01) (5)" doublesided="false" model="3505" interior="0" dimension="0" posX="-1886.1999511719" posY="-1060.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_y01) (6)" doublesided="false" model="3505" interior="0" dimension="0" posX="-1877" posY="-1069" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_y01) (7)" doublesided="false" model="3505" interior="0" dimension="0" posX="-1881.1999511719" posY="-1054.8000488281" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_y01) (8)" doublesided="false" model="3505" interior="0" dimension="0" posX="-1872.0999755859" posY="-1063" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (VgsN_nitree_y01) (9)" doublesided="false" model="3505" interior="0" dimension="0" posX="-1872.099609375" posY="-1063" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="0"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (1)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1829.5" posY="-1012.4000244141" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="319"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (2)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1839" posY="-1004.299987793" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (3)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1803.9000244141" posY="-961.59997558594" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (4)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1793.0999755859" posY="-969.59997558594" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (5)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1754.5999755859" posY="-923.5" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (6)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1763.5999755859" posY="-915.59997558594" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (7)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1725.8000488281" posY="-870.29998779297" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (8)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1716.8000488281" posY="-877.79998779297" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (9)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1674.9000244141" posY="-828.20001220703" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (10)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1683.5999755859" posY="-820.20001220703" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (11)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1672" posY="-806.09997558594" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
    <object id="object (des_treeline2) (12)" doublesided="false" model="16061" interior="0" dimension="0" posX="-1663.1999511719" posY="-814.29998779297" posZ="482.89999389648" rotX="0" rotY="0" rotZ="318.9990234375"></object>
</map>
โพสต์ 2018-6-24 10:30:58 | ดูโพสต์ทั้งหมด
หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ โพสต์นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำก่อนหน้า /1 ต่อไป

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้ถูกระงับบัญชี| Samp-TH GTAOnline Thailandเว็บสอนเปิดเซิฟเวอร์ GTA SAMP ONLINE, แจกสคริปต์ GTA, ขายสคริปต์ GTA, ซื้อสคริปต์ GTA SAMP, รวมระบบ GTA SAMP, รวมเซิฟ GTA ONLINE SAMP, SAMP-TH.NET, เกมจีทีเอ, GTA SAN, หาเซิฟ GTA เล่น, โปรโมทเซิฟ GTA ONLINE, วิธีเล่น GTA ONLINE, จีทีเอ ออนไลน์, หาเซิฟ GTA, เซิฟ GTA 0.3.7, เซิฟ GTA 0.3e RC5, ระบบเซิฟ GTA, สคริปต์ GTA, GTA ออนไลน์, เว็บโหลด GTA, SAMP-TH, GTA-TH, โคโล GTA, หาเซิฟ GTA ONLINE, COLO-GTA, โคโลจีทีเอ, เช่าโคโล GTA, เซิฟ GTA ออนไลน์

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้