ลืมรหัสผ่าน
เจ้าของ: hjkhjk2525

วิธีการเพิ่มปืนในแก๊งหรือรัฐต่างๆ

    [คัดลอกลิงก์]
โพสต์ 2020-6-8 16:14:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด
grgtrgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
โพสต์ 2020-8-8 19:50:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
                              .
โพสต์ 2021-10-26 16:27:02 | ดูโพสต์ทั้งหมด
if(strcmp(cmd, "/gotodm", true) == 0)
{
     if(IsPlayerConnected(playerid))
     {
   if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1)
   {
    if (GetPlayerState(playerid) == 2)
    {
     new tmpcar = GetPlayerVehicleID(playerid);
     SetVehiclePos(tmpcar, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
    else
    {
     SetPlayerPos(playerid, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
      SetPlayerInterior(playerid,1);
      SetPlayerWantedLevel(0);
      ResetPlayerWeapons(playerid);
      swat[playerid] = 1;
      SetPlayerSkin(playerid, 285);
      GivePlayerWeapon(playerid, 31, 500);
      GivePlayerWeapon(playerid, 34, 150);
      GivePlayerWeapon(playerid, 29, 730);
      GivePlayerWeapon(playerid, 27, 307);
      GivePlayerWeapon(playerid, 24, 207);
      GivePlayerWeapon(playerid, 16, 20);
      SetPlayerArmour(playerid, 100);
      SetPlayerHealth(playerid, 100);
      SafeGivePlayerMoney(playerid, - 300);
   }
   elseif(strcmp(cmd, "/gotodm", true) == 0)
{
     if(IsPlayerConnected(playerid))
     {
   if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1)
   {
    if (GetPlayerState(playerid) == 2)
    {
     new tmpcar = GetPlayerVehicleID(playerid);
     SetVehiclePos(tmpcar, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
    else
    {
     SetPlayerPos(playerid, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
      SetPlayerInterior(playerid,1);
      SetPlayerWantedLevel(0);
      ResetPlayerWeapons(playerid);
      swat[playerid] = 1;
      SetPlayerSkin(playerid, 285);
      GivePlayerWeapon(playerid, 31, 500);
      GivePlayerWeapon(playerid, 34, 150);
      GivePlayerWeapon(playerid, 29, 730);
      GivePlayerWeapon(playerid, 27, 307);
      GivePlayerWeapon(playerid, 24, 207);
      GivePlayerWeapon(playerid, 16, 20);
      SetPlayerArmour(playerid, 100);
      SetPlayerHealth(playerid, 100);
      SafeGivePlayerMoney(playerid, - 300);
   }
   else
   {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "   you are not authorized to use that command!");
   }
  }
  return 1;
}if(strcmp(cmd, "/gotodm", true) == 0)
{
     if(IsPlayerConnected(playerid))
     {
   if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1)
   {
    if (GetPlayerState(playerid) == 2)
    {
     new tmpcar = GetPlayerVehicleID(playerid);
     SetVehiclePos(tmpcar, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
    else
    {
     SetPlayerPos(playerid, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
      SetPlayerInterior(playerid,1);
      SetPlayerWantedLevel(0);
      ResetPlayerWeapons(playerid);
      swat[playerid] = 1;
      SetPlayerSkin(playerid, 285);
      GivePlayerWeapon(playerid, 31, 500);
      GivePlayerWeapon(playerid, 34, 150);
      GivePlayerWeapon(playerid, 29, 730);
      GivePlayerWeapon(playerid, 27, 307);
      GivePlayerWeapon(playerid, 24, 207);
      GivePlayerWeapon(playerid, 16, 20);
      SetPlayerArmour(playerid, 100);
      SetPlayerHealth(playerid, 100);
      SafeGivePlayerMoney(playerid, - 300);
   }
   else
   {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "   you are not authorized to use that command!");
   }
  }
  return 1;
}if(strcmp(cmd, "/gotodm", true) == 0)
{
     if(IsPlayerConnected(playerid))
     {
   if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1)
   {
    if (GetPlayerState(playerid) == 2)
    {
     new tmpcar = GetPlayerVehicleID(playerid);
     SetVehiclePos(tmpcar, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
    else
    {
     SetPlayerPos(playerid, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
      SetPlayerInterior(playerid,1);
      SetPlayerWantedLevel(0);
      ResetPlayerWeapons(playerid);
      swat[playerid] = 1;
      SetPlayerSkin(playerid, 285);
      GivePlayerWeapon(playerid, 31, 500);
      GivePlayerWeapon(playerid, 34, 150);
      GivePlayerWeapon(playerid, 29, 730);
      GivePlayerWeapon(playerid, 27, 307);
      GivePlayerWeapon(playerid, 24, 207);
      GivePlayerWeapon(playerid, 16, 20);
      SetPlayerArmour(playerid, 100);
      SetPlayerHealth(playerid, 100);
      SafeGivePlayerMoney(playerid, - 300);
   }
   else
   {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "   you are not authorized to use that command!");
   }
  }
  return 1;
}if(strcmp(cmd, "/gotodm", true) == 0)
{
     if(IsPlayerConnected(playerid))
     {
   if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1)
   {
    if (GetPlayerState(playerid) == 2)
    {
     new tmpcar = GetPlayerVehicleID(playerid);
     SetVehiclePos(tmpcar, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
    else
    {
     SetPlayerPos(playerid, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
      SetPlayerInterior(playerid,1);
      SetPlayerWantedLevel(0);
      ResetPlayerWeapons(playerid);
      swat[playerid] = 1;
      SetPlayerSkin(playerid, 285);
      GivePlayerWeapon(playerid, 31, 500);
      GivePlayerWeapon(playerid, 34, 150);
      GivePlayerWeapon(playerid, 29, 730);
      GivePlayerWeapon(playerid, 27, 307);
      GivePlayerWeapon(playerid, 24, 207);
      GivePlayerWeapon(playerid, 16, 20);
      SetPlayerArmour(playerid, 100);
      SetPlayerHealth(playerid, 100);
      SafeGivePlayerMoney(playerid, - 300);
   }
   else
   {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "   you are not authorized to use that command!");
   }
  }
  return 1;
}if(strcmp(cmd, "/gotodm", true) == 0)
{
     if(IsPlayerConnected(playerid))
     {
   if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1)
   {
    if (GetPlayerState(playerid) == 2)
    {
     new tmpcar = GetPlayerVehicleID(playerid);
     SetVehiclePos(tmpcar, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
    else
    {
     SetPlayerPos(playerid, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
      SetPlayerInterior(playerid,1);
      SetPlayerWantedLevel(0);
      ResetPlayerWeapons(playerid);
      swat[playerid] = 1;
      SetPlayerSkin(playerid, 285);
      GivePlayerWeapon(playerid, 31, 500);
      GivePlayerWeapon(playerid, 34, 150);
      GivePlayerWeapon(playerid, 29, 730);
      GivePlayerWeapon(playerid, 27, 307);
      GivePlayerWeapon(playerid, 24, 207);
      GivePlayerWeapon(playerid, 16, 20);
      SetPlayerArmour(playerid, 100);
      SetPlayerHealth(playerid, 100);
      SafeGivePlayerMoney(playerid, - 300);
   }
   else
   {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "   you are not authorized to use that command!");
   }
  }
  return 1;
}if(strcmp(cmd, "/gotodm", true) == 0)
{
     if(IsPlayerConnected(playerid))
     {
   if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1)
   {
    if (GetPlayerState(playerid) == 2)
    {
     new tmpcar = GetPlayerVehicleID(playerid);
     SetVehiclePos(tmpcar, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
    else
    {
     SetPlayerPos(playerid, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
      SetPlayerInterior(playerid,1);
      SetPlayerWantedLevel(0);
      ResetPlayerWeapons(playerid);
      swat[playerid] = 1;
      SetPlayerSkin(playerid, 285);
      GivePlayerWeapon(playerid, 31, 500);
      GivePlayerWeapon(playerid, 34, 150);
      GivePlayerWeapon(playerid, 29, 730);
      GivePlayerWeapon(playerid, 27, 307);
      GivePlayerWeapon(playerid, 24, 207);
      GivePlayerWeapon(playerid, 16, 20);
      SetPlayerArmour(playerid, 100);
      SetPlayerHealth(playerid, 100);
      SafeGivePlayerMoney(playerid, - 300);
   }
   else
   {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "   you are not authorized to use that command!");
   }
  }
  return 1;
}if(strcmp(cmd, "/gotodm", true) == 0)
{
     if(IsPlayerConnected(playerid))
     {
   if (PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1)
   {
    if (GetPlayerState(playerid) == 2)
    {
     new tmpcar = GetPlayerVehicleID(playerid);
     SetVehiclePos(tmpcar, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
    else
    {
     SetPlayerPos(playerid, 1416.107000,0.268620,1000.926000);
    }
      SetPlayerInterior(playerid,1);
      SetPlayerWantedLevel(0);
      ResetPlayerWeapons(playerid);
      swat[playerid] = 1;
      SetPlayerSkin(playerid, 285);
      GivePlayerWeapon(playerid, 31, 500);
      GivePlayerWeapon(playerid, 34, 150);
      GivePlayerWeapon(playerid, 29, 730);
      GivePlayerWeapon(playerid, 27, 307);
      GivePlayerWeapon(playerid, 24, 207);
      GivePlayerWeapon(playerid, 16, 20);
      SetPlayerArmour(playerid, 100);
      SetPlayerHealth(playerid, 100);
      SafeGivePlayerMoney(playerid, - 300);
   }
   else
   {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "   you are not authorized to use that command!");
   }
  }
  return 1;
}
   {
    SendClientMessage(playerid, COLOR_GRAD1, "   you are not authorized to use that command!");
   }
  }
  return 1;
}
โพสต์ 2021-10-31 10:53:09 | ดูโพสต์ทั้งหมด
วดวดงพำวำสยำยำยำวำ
โพสต์ 2023-1-22 00:16:30 | ดูโพสต์ทั้งหมด
พพ้้มใฝวงงงงง
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำก่อนหน้า /1 ต่อไป

รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|รายชื่อผู้ถูกระงับบัญชี| Samp-TH GTAOnline Thailand


เว็บสอนเปิดเซิฟเวอร์ GTA SAMP ONLINE, แจกสคริปต์ GTA, ขายสคริปต์ GTA, ซื้อสคริปต์ GTA SAMP, รวมระบบ GTA SAMP, รวมเซิฟ GTA ONLINE SAMP, SAMP-TH.NET, เกมจีทีเอ, GTA SAN, หาเซิฟ GTA เล่น, โปรโมทเซิฟ GTA ONLINE, วิธีเล่น GTA ONLINE, จีทีเอ ออนไลน์, หาเซิฟ GTA, เซิฟ GTA 0.3.7, เซิฟ GTA 0.3e RC5, ระบบเซิฟ GTA, สคริปต์ GTA, GTA ออนไลน์, เว็บโหลด GTA, SAMP-TH, GTA-TH, โคโล GTA, หาเซิฟ GTA ONLINE, COLO-GTA, โคโลจีทีเอ, เช่าโคโล GTA, เซิฟ GTA ออนไลน์

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.4

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้